ALLIBERAMENT DE CIPRÍNIDS

  • Informació
  • Ubicació

Alliberament de ciprínids: barbs, bagres i madrilles a la canalització del riu Segre, per tal de garantir la supervivència i proliferació de les espècies autòctones de la zona.

Compartir: