Política de Privadesa i Protecció de Dades

Registre General de Protecció de Dades

XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus socis i col·laboradors, i així, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, el soci/col·laborador queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a, XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI, i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta entitat tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d’enviament de comunicacions informatives, distribució d’informació i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb, XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI, a fi d’adequar les nostres ofertes a les seves característiques particulars.

Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis i tècnics comercials de XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI.

Recollida de Dades

Aquestes Dades Personals estan sent tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. La política de privadesa, XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI, assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent.

Drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI, garanteix l’adopció de les mesures necessàries per a assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i us informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI, C/ Sagrada Família 7 , –  93 886 61 35 Vic (Barcelona) info@custodiaterritori.org

Vegeu Avís Legal.