Som a temps de conservar la biodiversitat a Catalunya?

27/04/2022

Compartir:

Catalunya té una gran diversitat ecològica i una notable riquesa de paisatges, hàbitats i espècies. Amb més de 600 hàbitats naturals i seminaturals, podem afirmar que el 65% del territori manté un alt grau de naturalitat; tot i això, també és molt vulnerable a les pressions que està sotmès. A banda de la intensa activitat agrícola, ramadera i industrial s’hi afegeix una gran afluència turística, més de 20 milions de visitants anuals, una alta taxa d’urbanització dispersa i una densa xarxa d’infraestructures viàries. Tota aquesta pressió posa en risc la biodiversitat de Catalunya.

Els perills que amenacen la biodiversitat al planeta no exclouen a Catalunya, amb més de trenta-tres mil espècies és considerat el tercer país amb més riquesa de fauna i flora de la unió europea, i té concentrada en una sola comarca, la Garrotxa, més diversitat d’espècies que en tot el regne unit. Les espècies identificades a Catalunya representen un 36% del total de la riquesa estatal, i una quarta part de tota la biodiversitat coneguda a la unió europea. Una xifra excepcional si es té en compte que en extensió representa només un 0,7% del territori comunitari.

Aquesta biodiversitat és la que produeix l’aire que respirem, garanteix la qualitat de l’aigua, ens proveeix d’aliments, combustibles i medicaments, i ens proporciona llocs on simplement gaudir, descansar o trobar la inspiració. L’alarma s’encén amb la constatació que en els darrers anys a Catalunya s’hi ha observat una davallada progressiva i generalitzada de biodiversitat. Algunes espècies ja s’han extingit, i un nombre relativament important d’espècies estan amenaçades. Les principals amenaces a la biodiversitat són directament o indirectament derivades de l’acció antròpica, i el que això ens indica és que si seguim a aquest ritme, no frenarà l’extinció d’espècies, i si la biodiversitat entra en crisi, la nostra salut i la vida tal com la coneixem també.

Les polítiques sobre conservació de la natura són les principals referents que han de guiar la planificació i gestió dels espais naturals protegits, però funcionen aquestes normatives? Calen polítiques més decidides a favor de la biodiversitat? Som a temps de conservar-la?

Observem el maresme Filipines, es troba al Delta del Llobregat, una zona sotmesa durant anys a molta pressió antròpica i actualment protegida on habiten nombroses espècies d’aus. Imatge de ICHN.

En parlem amb Josep Germain de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), una entitat amb cent vint anys de trajectòria que promou l’estudi i conservació dels diferents components del medi natural alhora que difonen coneixements entre ciutadans i institucions. Pots escoltar les reflexions que comparteix el Josep sobre aquest tema al capítol “Som a temps de conservar la biodiversitat a Catalunya?” del podcast “Escoltem la Natura”. Escolta’l a Spotify, iVoox i Anchor.

 

Referències d’interès