Si la biodiversitat entra en crisi, la nostra salut i la vida tal com la coneixem també

15/03/2022

Compartir:

Catalunya forma part d’un dels 34 territoris amb més biodiversitat del planeta i amb major grau d’amenaça, es parla del hotspot del mediterrani, amb alta diversitat però problemes greus. S’hi han citat més de 33.000 espècies i més de 650 hàbitats naturals i seminaturals, caracteritzats per un alt grau d’endemicitat, espècies pròpies del territori. La diversitat d’hàbitats i d’espècies que hi són presents és una de les més altes de l’àmbit europeu i també del Mediterrani, i encara no s’ha pogut avaluar tota la biodiversitat del país, que s’estima que pot ser superior a les 42.700 espècies.

Tot i això, s’observa una davallada progressiva i generalitzada de biodiversitat, segons l’informe sobre l’Estat de la Natura a Catalunya 2020 la pèrdua d’individus de fauna salvatge en ambients fluvials en els últims 18 anys és superior al 50%, en ambients agrícoles i prats al 30%, en boscos i matollars al 10%, i en ambients marins i litorals ni tan sols es tenen dades suficients per a avaluar-ho.

La biodiversitat —terrestre i marina— té un paper clau per a la humanitat en la mitigació dels efectes del canvi climàtic i per a l’adaptació a un nou escenari. Si la biodiversitat entra en crisi, la nostra salut i la vida tal com la coneixem també estarà en risc.

Amenaces a la biodiversitat

L’increment de la població mundial i en conseqüència de la pressió humana sobre els sistemes naturals és la font de les amenaces a la integritat dels recursos naturals dels quals depèn la humanitat, i a la mateixa biodiversitat com a recurs principal. Els factors essencials que provoquen la pèrdua global de biodiversitat són:

  • La pèrdua i degradació dels hàbitats naturals
  • La sobreexplotació de les espècies
  • La contaminació ambiental
  • Les espècies invasores
  • L’ús social de la natura
  • El canvi climàtic

El declivi de la biodiversitat no representa només una pèrdua irreversible per al planeta sinó una amenaça molt greu per al sistema que suporta la vida humana. Es redueix la productivitat dels ecosistemes i minva alhora la disponibilitat de béns i serveis ambientals dels quals depèn la nostra societat. Desestabilitza els ecosistemes i els n’afebleix la capacitat de mitigar els fenòmens climàtics extrems, com les inundacions o les sequeres, o els processos provocats o induïts per l’activitat humana, com la contaminació o el mateix canvi climàtic.

Passem a l’acció

És necessari i urgent que siguem conscients de la repercussió que tenen les nostres accions en l’acceleració i augment de problemàtiques ambientals que cada cop veiem amb més freqüència, com ho és la davallada de la biodiversitat.

La Setmana de la Natura és una campanya dirigida a promoure activitats a tot Catalunya per conscienciar sobre la importància de tenir cura de la natura i el territori. Si ets una entitat ambiental, un ajuntament, una escola, etc. i vols organitzar una activitat entorn la conservació de la natura, suma’t a la campanya!

Recuperar el bosc de ribera d’un riu; afavorir la biodiversitat creant una bassa per amfibis, un hotel d’insectes, o fent un hort; observar i anellar ocells amb experts; alliberar fauna autòctona recuperada, una xerrada sobre els valors naturals d’un espai, un taller de cuina amb productes ecològics i de proximitat, ajudar a treure residus dels espais naturals, fins i tot del fons del mar… Són només petits exemples de les múltiples activitats que pots organitzar o a les que pots participar per sumar-te a la Setmana de la Natura.

La natura és el fonament de les nostres vides, i només tenim un planeta per cuidar-la.

Referències bibliogràfiques d’interès: