Jardí de Papallones

  • Informació
  • Ubicació

Sembrarem diferents tipus de plantes adequades per la proliferació de les espècies de papallones que trobem en el nostre entorn.

· Explicació de l’activitat, de l’Associació Molí del Fort, i de la importància dels diferents pol·linitzadors.
· Adequar l’espai per a realitzar el Jardí de papallones.
· Sembrar les diferents plantes nutrícies i nectaríferes per afavorir la proliferació de papallones de la zona i que tinguin un espai on trobar refugi.
· Instal·lar cartell explicatiu del Jardí de papallones.

Compartir: