El gram de la badia de Roses com a connector ecològic

  • Informació
  • Ubicació

A càrrec de Bernat Hereu, biòleg i professor de la Universitat de Barcelona.