Què és?

La Setmana de la Natura té lloc del 22 de maig al 5 de juny, durant la qual diferents associacions, fundacions, ajuntaments, escoles o empreses organitzen en total més de 500 activitats sense ànim de lucre per a la conservació de la natura arreu de Catalunya.

Pots participar:

1. Des de la vostra organització podeu organitzar una activitat i penjar-la a la web a través del següent formulari. Es revisarà la informació penjada i si tot és correcte, es publicarà en un termini de dos o tres dies laborables. Tot seguit, us farem arribar per correu postal els braçalets #setmananatura per repartir entre els participants el dia de l’activitat.

2. Una altra forma de participar és escollir una o diverses activitats i assistir-hi durant la setmana, posant-vos en contacte amb l’entitat organitzadora.

3. Indispensable per garantir l’èxit de la setmana, també podeu donar a conèixer la campanya a les persones i col·lectius del vostre entorn: des del boca-orella, utilitzant el hashtag #setmananatura a xarxes socials o promovent l’organització d’activitats al vostre municipi!

Aquest any 2024 celebrem la 9a edició de la Setmana de la Natura!

Si organitzes una activitat, pensa com podeu actuar localment per restaurar la natura i cerca les entitats o col·lectius ambientals més propers al teu municipi.

Descobreix com pots col·laborar-hi: segur que poden aportar coneixement sobre la flora i la fauna locals, contactes, materials, eines i idees per organitzar l’activitat conjuntament.

Qui som?

La Setmana de la Natura és una iniciativa de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), una entitat sense ànim de lucre de 2n nivell, formada per 200 organitzacions, com associacions, fundacions, administracions públiques, universitats i centres de recerca.

La XCN va néixer al febrer del 2019, fruit de la fusió entre la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). La XCN promou la conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic i la gestió sostenible del territori, mitjançant la participació i implicació social, representant i donant suport a les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental de Catalunya.

Des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura es promou la implicació ciutadana en la conservació de la natura, i per això s’organitzen diferents campanyes per apropar el coneixement sobre les entitats ambientals a tothom. Durant l’any pots implicar-te amb el voluntariat ambiental participant a activitats puntuals d’un dia o en projectes de llarga durada, amb les entitats del teu voltant.

Al voltant del dia mundial del Medi Ambient, 5 de juny, s’organitza la Setmana de la Natura per promoure accions a favor de la conservació de la natura i donar a conèixer les entitats ambientals a la ciutadania, i al març, la Ultra Clean Marathon, una cursa sostenible i solidària per captar fons per als projectes de conservació de les entitats d’arreu de Catalunya.

La XCN és una entitat Declarada d’Utilitat Pública (ordre INT/3558/2006 del 26 d’octubre).

 

Connectem La Natura

#ConnectemLaNatura

La situació d’emergència ecològica i crisi climàtica que estem vivint té greus efectes sobre la biodiversitat a Catalunya, on les poblacions de fauna salvatge han tingut una davallada mitjana del 24% dels seus individus, i els ecosistemes d’aigua dolça, litorals, agraris i de boscos madurs es troben greument amenaçats (Informe de l’Estat de la Natura, 2020).

Una de les principals causes de la pèrdua de diversitat biològica són els canvis en els usos del sòl, que provoquen la reducció, deteriorament i la fragmentació d’hàbitats (argument reforçat per les conclusions de l’informe de l’IPBES del 2019), generalment associats a l’efecte barrera, la urbanització i la intensificació o abandonament de l’activitat agrària (Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya, 2006).

La fragmentació d’hàbitats es defineix com el procés durant el qual una gran extensió d’hàbitat es transforma en un nombre de peces de superfície més petita, aïllades unes de les altres per una matriu d’hàbitats diferent de l’original (Fahrig, 2003). L’efecte més directe d’aquest procés és la reducció de la connectivitat ecològica.

Els hàbitats isolats, tot essent de qualitat, no poden ser funcionals. La interconnexió fa possible el manteniment de les àrees vitals per a moltes espècies, el proveïment de serveis ambientals (essencials per la nostra supervivència) i la continuïtat dels processos ecològics (Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030).

S’espera que el canvi climàtic agreugi aquests efectes, ja que les espècies hauran de desplaçar-se per paisatges cada cop més fragmentats per trobar les condicions ambientals adequades a mesura que aquestes vagin canviant.

Reconnectar els hàbitats aïllats mitjançant connectors ecològics s’ha demostrat un mètode molt efectiu per evitar els processos d’extinció locals, donar suport al flux genètic -i d’aquesta manera a la diversitat genètica- i per mantenir processos ecològics com la migració i adaptació de les espècies al canvi climàtic.

Les estratègies de conservació per mantenir la biodiversitat en paisatges modificats per humans, més enllà dels límits dels espais naturals protegits, es consideren crítics davant de futurs escenaris, especialment aquelles que tenen com a objectiu mantenir o restablir la connectivitat ecològica. A dia d’avui, el document de referència a Catalunya és «Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya (Mallarach & Germain, 2006)».

A Catalunya, existeix un teixit associatiu molt fort que treballa de la mà de tots els actors del territori per a conservar i restaurar la natura, organitzat a través d’associacions o fundacions ambientals. Ara tu també pots contribuir a retornar la connectivitat ecològica del nostre territori! #ConnectemLaNatura

La 9a edició de la Setmana de la Natura tindrà lloc del 22 de maig, Dia Internacional de la Biodiversitat, al 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, i és una bona oportunitat per apropar-se a conèixer i passar a l’acció per la natura, a través de les més de 500 activitats que tindran lloc arreu de Catalunya.

Les entitats ambientals

Les associacions i fundacions ambientals són aquelles entitats sense ànim de lucre dedicades a la protecció i millora del medi ambient, garantint la conservació de la biodiversitat i una millor salut dels ecosistemes, tant de les persones com de la resta d’espècies.

Les entitats ambientals conformen un teixit associatiu jove, amb menys de 20 anys d’experiència, però moltes de les associacions que en formen part porten anys dedicades a la conservació de la natura.

A través de la seva acció, han aconseguit, entre d’altres coses, influir en l’elaboració de les polítiques públiques, salvar espais naturals enfront de projectes urbanístics que els posaven en perill, expandir el coneixement sobre el medi ambient entre la ciutadania o fomentar la biodiversitat de molts espais a través de la custòdia del territori i el voluntariat.

A Catalunya actuen al voltant de 80 entitats ambientals, dedicades, en la seva diversitat, a diferents àmbits, com la defensa i reivindicació de la natura, a la conservació dels recursos naturals i la custòdia del territori, a l’educació ambiental o la implicació de la societat en els diferents àmbits.

Ja sigui per mar, rius, boscos, muntanyes, ciutats, valls i camps agrícoles, les entitats treballen diàriament arreu del territori per implicar a les persones en la conservació de la natura i garantir unes polítiques que afavoreixin una relació sostenible entre el funcionament de les societats humanes i la resta d’hàbitats.

La majoria d’aquests col·lectius no podrien funcionar sense la dedicació voluntària de moltes persones, que dia a dia, aporten el seu coneixement, el seu temps i les seves mans per evitar la pèrdua de biodiversitat.

Per aquest motiu, et convidem durant la Setmana de la Natura a apropar-te a conèixer les entitats ambientals i descobrir com hi pots col·laborar a llarg termini, com a sòcia, voluntària o a través de donacions per a que puguin realitzar els seus projectes en defensa de la natura.

Galeria de fotos

Vols veure com van ser les activitats per la natura de les edicions anteriors? A continuació trobaràs una galeria de fotos per cada edició passada de la Setmana de la Natura: