Presentació del llibre “Una planta sota el mar”

  • Informació
  • Ubicació

El prat de gram a la badia de Roses se centra en la Cymodocea nodosa, o popularment coneguda com a gram, una fanerògama marina que ocupa una superfície de 800 hectàrees a la badia de Roses. L’extens prat que forma aquesta planta serveix de refugi per a un gran nombre d’espècies, convertint-se en un ecosistema molt important des del punt de vista ecològic i econòmic. Tot i la seva rellevància, enllaçant ecològicament tres parcs naturals de l’Empordà, ha sigut un gran desconegut durant anys.

En aquest llibre, Alive Fundació exposa, d’una manera gràfica i divulgativa, tota la informació que ha estat recollint d’aquest espai i dels estudis que s’hi han desenvolupat, sense oblidar les amenaces i la pressió antròpica a què es veu sotmès.

Aquest és el primer volum de la col·lecció “La Guita”, nom de la primera cigonya del projecte de reintroducció de l’espècie als Aiguamolls de l’Empordà. Amb ella es va aprendre la tècnica de la seducció ambiental, i és exactament el que pretén aquesta col·lecció de llibres: seduir al lector perquè apropant-lo a l’entorn, l’estimi més i contribueixi a la seva conservació.