Projecte “Bitxos” C.M

  • Informació
  • Ubicació

Projecte internivell i interdisciplinari d'investigació dels artròpodes per conèixer la importància dels artròpodes a la natura.

Al llarg d’una setmana, els alumnes de 3r i 4t faran grups de 4 barrejant els grups i cursos de Cicle Mitjà. Cada grup serà especialista en un artròpode. Al llarg d’aquesta setmana, es treballaran diferents aspectes relacionats amb el seu “bitxo”.

Algunes de les activitats que es realitzaran seran: què sabem i què volem saber d’aquest tema, investigació mitjançant Chromebooks, selecció d’informació important i realització d’una fitxa científica del “bitxo”, elaboració d’un mural o lapbook amb les seves característiques, observació directa d’artròpodes reals, imitació dels seus moviments, activitats en anglès, sortida al museu blau i preparació d’una exposició d’experts oberta a totes les famílies de l’alumnat amb la realització de manualitats amb materials reciclats.

Compartir: