Sistema dunar i espècies exòtiques invasores

  • Informació
  • Ubicació

Conservació d'espais d'alt interès natural i retirada de flora exòtica invasora

Treballarem per a la recuperació del sistema dunar de la Plana del Vinyet i la desembocadura del riu Gaià i veurem com afecta la flora exòtica invasora en aquests ecosistemes.

Compartir: