Fem un … Hotel d’insectes!

  • Informació
  • Ubicació

Explicació i creació d'un petit hotel per insectes per cada infant.

El primer que ens hem de preguntar és què és un hotel d’insectes i per què és important que n’hi hagi als patis, horts, jardins i terrasses de ciutats i pobles.

Els hotels d’insectes són refugis artificials per a diverses espècies d’insectes i altres artròpodes que necessiten forats i galeries excavades a la fusta morta per reproduir-se i passar l’hivern. Actualment, moltes d’aquestes espècies tenen dificultats per trobar els refugis i la fusta morta necessària per a la seva supervivència, és el cas, per exemple, de les abelles solitàries, grans pol·linitzadores i essencials per la supervivència de moltes plantes i cultius i que a més a més estan amenaçades pels pesticides.

Les espècies que s’instal·lin a l’hotel d’insectes també ens poden ajudar a mantenir a ratlla les plagues perjudicials per a les plantes de l’hort o el jardí com les cotxinilles o els pugons, ja que moltes són carnívores. A més, els hotels d’insectes són molt beneficiosos per augmentar la biodiversitat, ja que no només afavorim les poblacions d’insectes sinó que tot l’ecosistema en surt beneficiat, especialment els ocells -com les orenetes- que s’alimenten d’insectes.

I doncs… què millor que muntar un bon hotel per aprofitar tots aquests beneficis?

 

COM FER UN HOTEL D’INSECTES PAS A PAS

1. DECIDEIX LA UBICACIÓ
Aquí van algunes recomanacions pel que fa a la ubicació i orientació de l’hotel:

Preferentment orientat cap al Sud o Sud-Est (perquè tingui la màxima insolació). Podem deixar algun racó a l’ombra per afavorir els insectes amants de la foscor i la humitat.
Protegit respecte el vent que predomini (especialment en zones molt ventoses)
Amb un teulat que mantingui l’hotel a l’aixopluc els dies de pluja
Que no toqui directament a terra per evitar l’excés d’humitat (posar-hi potes o penjar-lo)
Amb diversitat de plantes i flors al voltant de l’hotel
Si el volem col·locar al pati de l’escola, preferiblement a l’espai de l’hort i allunyat de la zona de joc principal

2. PREPARA ELS MATERIALS
L’estructura base serà com una mena de prestatgeria que podem fer amb fusta (sempre fusta no tractada!) o palets o caixes de fruita. Posem a prova la creativitat i els dissenys originals que puguin fer els infants per donar-li forma. Pot ser més o menys gran i més o menys complexa, hi ha moltes possibilitats diferents. Un cop preparada l’estructura caldrà omplir-la. Podem fer servir:

  • Totxanes
  • Fusta morta
  • Escorça
  • Teules
  • Feixos de palla, branquillons, tiges i canyes
  • Pinyes
  • Testos de fang petits
  • Cartró corrugat

3. CONSTRUEIX I OBSERVA
La millor època per construir l’hotel és a finals d’estiu o tardor (però sempre és una bona excusa construir-ne un), ja que els insectes comencen a buscar refugi per a l’hivern. Des de la biblioteca, podem implicar a diverses persones de la comunitat educativa, començant pels alumnes i el claustre de mestres però també implicant a les famílies i l’AMPA. Igualment, en un esplai podem implicar a tothom. Mentre ho anem preparant podem explicar la importància de fer un hotel d’insectes. Fins i tot els més menuts i menudes poden ajudar a col·locar els branquillons o la palla, recollir pinyes i posar-les al compartiment que correspongui o apilar escorça o teules.

QUINES ESPÈCIES VIUEN EN UN HOTEL D’INSECTES?
Depenent de quin tipus de material haguem posat a l’hotel s’hi instal·laran unes espècies o unes altres : a les totxanes vespes i aranyes, a les pinyes tisoretes o escarabats, a les canyes o tubs  vespes o abelles, i així com diferents tipologies de material proposats anteriorment proposem.

Un cop construït, emplaçarem a cada participant que busqui un lloc idoni per instal·lar al seu jardí, carrer, parc, … prop de casa seu per poder anar observant de tant en quant qui hi viu. També donarem a cada participant una petita guia amb els noms dels possibles inquilins del seu hotel, per tal que pugui fer-ne el seguiment .

I en aquest punt i mentre remenem els llibres sobre insectes que acompanyaran l’activitat donarem per conclosa l’activitat.

Observacions

Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

Places limitades.

Compartir: