Taller: com fer una tanca verda per al teu hort

  • Informació
  • Ubicació

Una tanca vegetal, tanca viva o tanca verda és una delimitació d’arbusts i/o arbres per formar una tanca o barrera. Les tanques generalment estan disposades en límits de parcel·la per a garantir la separació de les propietats o la protecció contra la intrusió, però també són útils per esmorteir el vent i per atreure biodiversitat.

La tanca “natural” és el que dóna la preferència a les espècies locals i és una alternativa a les plantacions uniformes. Aprendrem quines plantes escollir, com situar-les i les diferents utilitats per cadascuna.

 

Activitat a càrrec de Carlos Lombarte, pagès i educador ambiental de Brot del Sud.

Brot del Sud és una empresa agrícola on cultiven amb mètodes ecològics, donen feina a persones en risc d’exclusió social i fan cistelles de verdura de temporada setmanalment.

Observacions

Lloc: Aula exterior de Naturalistes del GEPEC
https://goo.gl/maps/uNx5PxS4bp66vYtS8

Compartir: