Restaura un marge

  • Informació
  • Ubicació

Restaurarem el marge de una finca agricola per afavorir la biodiversitat

Restaurarem el marge de la finca agricola i ecologica, la SeniaViva, per tal de afavorir la biodiversitat i fixar el talus per evitar danys per escorrentia. Durant aquest hivern varem retirar les canyes que l’habien colonitzat i ara plantarem especies autoctones.

Compartir: