Desplaçament sostenible per arribar a la llar

  • Informació
  • Ubicació

Incentivarem a les famílies perquè durant la setmana del medi ambient i la natura, vinguin a la llar o bé a peu o en bicicleta.

Mobilitat és la capacitat per desplaçar-se i és un dret. La mobilitat sostenible és el desplaçament de persones i mercaderies de forma eficient, socialment responsable sense perjudicar el medi ambient. La mobilitat urbana sostenible són els desplaçaments amigables que es produeixen a la ciutat.

Els carrers, carreteres, ponts, línies de ferrocarril, aeroports, són les infraestructures que permeten els trasllats i han d’estar pensades i construïdes de manera sostenible per facilitar el transport.

L’espai disponible és un dels factors més importants a les zones metropolitanes. Moure a moltes persones de manera eficient, també significa ocupar el mínim espai. Un dels problemes és que en molts casos, una sola persona utilitza un automòbil construït per moure a 5 persones. Ocupant l’espai de 5 persones. Comsumint l’energia per a 5 persones. I emetent contaminació 5 vegades més de la necessària. Per incrementar el nivell d’ocupació dels vehicles, hi ha sistemes de cotxe compartit que detallem a: Els Vehicles Compartits són el Futur de la Mobilitat.

La mobilitat sostenible ha de satisfer les necessitats de transport amb equitat entre persones molt joves, persones molt grans, físicament incapaces i resta de la població, permetent que les pròximes generacions puguin satisfer les seves.

La mobilitat és la major responsable del consum d’energia i la contaminació. Els recursos que utilitzen la majoria de modes de transport són finits, ja que utilitzen energia no renovable. Per això és necessari un canvi per reduir les emissions de CO2, gasos d’efecte hivernacle (GEH) sense oblidar la necessitat de les persones de desplaçar-se.

Paral·lelament, és fonamental que si utilitzes un transport elèctric, aquesta electricitat sigui produïda de forma sostenible.

Els índexs de contaminació atmosfèrica creixen si no s’actua. Cal deixar de construir cotxes de combustió. És necessari fomentar el transport ecològic i alternatives més eficients ja que el canvi climàtic ens afecta a tots.

Els accidents de trànsit també tenen greus impactes socials, sent víctimes també els vianants i ciclistes. Les teves decisions tenen un impacte i les teves accions poden influir i generar canvis a la qualitat de vida de la societat.

 

Observacions

Avantatges de la mobilitat sostenible:

 

Més espai.
Més relacions socials.
Més salut.
Més equitat.
Més estalvi.
Més treball digne.
Més benestar
Més agradable i bonica.
Millora l’economia local.
Millora el petit comerç.
Millora l’estat físic.
Menys contaminació ambiental.
Menys soroll.
Menys accidents.
Menys estrès.
Menys embussos.

Compartir: