Cens de tortuga de rierol i espècies exòtiques invasores

  • Informació
  • Ubicació

Cens de tortuga de rierol a la desembocadura del riu Gaià i extracció de lligabosc (espècie exòtica invasora)

Jornada matinal de voluntariat ambiental al tram baix del riu Gaià.

Feines que durem a terme:

Cens de Cens de tortuga de rierol a la desembocadura del riu Gaià. Recollirem les trampes per extraure els exemplars de tortuga de rierol per tal d’identificar-les, mesurar-les i prendre les dades corresponents per al cens. Un cop realitzada aquesta tasca alliberarem de nou les tortugues al riu.

Extracció de lligabosc de la llera del riu (espècie exòtica invasora). Amb el material adient, ens endinsarem entre la vegetació del tram baix de riu per treure flora invasora que perjudica l’ecosistema del bosc de ribera.

 

En acabar l’activitat l’entitat oferirà un ‘pica-pica’ als participants.

Compartir: