34è Premi de Natura “Maria Murtra”

  • Informació
  • Ubicació

Lliurament d'una nova edició dels premis de natura que convoca anualment l'Institut d'Estudis Vallencs. Es conviden a les escoles i instituts de la comarca a compartir els treballs dels seus alumnes conscienciant i implicant a tothom sobre la natura i el medi ambient.

Podran participar en aquest premi tots els treballs de recerca inèdits sobre qualsevol aspecte de la natura i el medi ambient que agafi com a marc físic l’Alt Camp. El jurat valorarà que es treballin temes d’educació ambiental com la recollida selectiva i la reducció de residus, l’estalvi d’aigua i d’energia, la mobilitat sostenible, el coneixement del nostre entorn natural, els jardins i els ecosistemes urbans, la utilització responsable dels recursos i la conscienciació sobre la preservació del medi ambient en el nostre entorn.

Aquesta convocatòria queda establerta en 5 modalitats i un premi especial:

Premi de Natura

  • Modalitat a: Consistirà en la realització d’un treball únic per a tot el grup-classe o un treball en petit grup, que podrà ser un tema de recerca, un mural, una auca, un joc o una proposta TIC. Destinat a alumnat d’educació infantil. El jurat valorarà que es vetlli per minimitzar recursos i/o utilitzar-ne de sostenibles en la presentació del treball.
  • Modalitat b: Consistirà en la realització d’un treball únic per a tot el grup-classe o un treball en petit grup, que podrà ser un tema de recerca, un mural, una auca, un joc o una proposta TIC. Destinat a alumnat d’educació primària. El jurat valorarà que es vetlli per minimitzar recursos i/o utilitzar-ne de sostenibles en la presentació del treball.
  • Modalitat c: treballs individuals o en petit grup presentats per alumnat d’educació secundària obligatòria.
  • Modalitat d: treballs presentats per alumnat de batxillerat o de cicles formatius.
  • Modalitat e: treballs presentats per persones de més de divuit anys.

Premi especial Els Torrents de Valls: Treballs presentats a qualsevol de les modalitats anteriors que tractin el singular tema dels Torrents de Valls i que no hagin resultat premiats dins modalitat.

Es poden consultar les Bases a la web de l’entitat www.iev.cat.

Compartir: