Animals a la porta de casa

  • Informació
  • Ubicació

Descobrirem curiositats dels animals que ens envolten i les seves restes.

Descobrir curiositats dels animals que ens envolten i les seves restes és el principal objectiu d’aquest taller. En aquest, estructurat en forma de raons i jocs, es treballaran els animals més propers des d’una perspectiva totalment diferent: des de les seves restes. Tenint en compte això, s’estudiaran les possibles restes dels animals per saber on els podem trobar i els seus costums de vida. Després que cada infant hagi fet els racons i els jocs, es realitzaran, en fang o en guix, petjades de diferents animals.

Compartir: