Viatge al món vegetal a través dels arbres del parc

  • Informació
  • Ubicació

El taller vol ser un punt de trobada on els assistents puguin descobrir el fascinant món de les plantes. Busquem despertar tant la curiositat racional (coneixements) com emocional, per tal de reforçar el vincle afectiu amb el nostre medi.

El taller seguirà un esquema resumit a continuació:
– Iniciarem el taller amb unes reflexions sobre la importància de les plantes
– A continuació, compartirem diversos coneixements sobre els arbres, amb especial èmfasi a les adaptacions de les espècies mediterrànies, utilitzant com a fil conductor els seus diferents elements:
o Arrels
o Tronc
o Fulles
o Flors
o Fruits i llavors

– Com a reflexió final, assenyalarem la diversitat de formes i estratègies descobertes al llarg del taller i la importància d’adquirir els coneixements observant el que ens envolta i no a través d’un imaginari ecològic preestablert. Finalment, recordarem als assistents que formem part de la biosfera i els convidarem a finalitzar el taller escoltant la natura i posant atenció al que ens envolta amb tots els nostres sentits (oïda, sensació de l’aire a la pell, olors).

Compartir: