Taller MeFiTu

 • Informació
 • Ubicació

AtencióAquesta activitat no està oberta al públic

El bosc MEditerrani, el Foc i TU (MeFiTu) és el projecte de sensibilització ambiental sobre l’ecologia dels incendis forestals dirigit als alumnes de primària i secundària amb l’objectiu d’educar, comunicar i sensibilitzar als alumnes, els centres i a la societat en general. En aquest projecte es treballa per reorientar la percepció social del foc, aprendre a conviure amb ell com un factor ecològic més, des de la prevenció fins l’autoprotecció, no només com un factor de destrucció per als nostres boscos.

Els incendis han modelat el nostre paisatge i la nostra biodiversitat. Però durant els darrers 50 anys s’ha optat per un model de gestió de tolerància zero davant dels incendis. Aquest programa pretén que els alumnes aprenguin sobre els factors més importants que els causen i que reflexionin sobre les possibles solucions que poden dur a terme els ciutadans com a agents actius.

Al taller MeFiTu, els alumnes aprendran a través d’una vivència:

El risc zero no existeix, cal aprendre a conviure amb el foc.
El foc forma part del clima mediterrani, continuarà estant i fins i tot augmentarà -a causa del canvi climàtic.
Que el model de gestió ha d’invertir en la prevenció (la gestió forestal sostenible) i en l’autoprotecció.
Aquest aprenentatge es fa mitjançant un conjunt d’activitats que tenen com a protagonistes els alumnes i el foc:

 

 • Taller de papiroflèxia
  Es creen els arbres amb paper reciclat. A partir d’aquests arbres es preparen dos escenaris simulant un bosc no gestionat, amb una quantitat elevada d’arbres i arbustos de cartró, i un bosc gestionat, amb menys càrrega i continuïtat d’arbres.
 • Conte amb crema controlada de maquetes
  A través de la història contada pels personatges d’un poble, es relaciona l’estructura forestal amb el comportament del foc i la capacitat d’extinció. En aquest taller es treballa el concepte de gestió forestal i els resultats que se’n deriven mitjançant l’observació directa dels efectes del foc a les maquetes.
 • Sortida a camp
  Es visita una zona forestal, si pot haver patit un incendi forestal, i es realitzen activitats de descobriment de l’entorn i d’art convidant els alumnes a reflexionar sobre allò que s’ha après a l’aula.

Totes aquestes activitats tenen lloc al centre educatiu, excepte la visita al camp, que es triarà en funció de la zona on s’ubiqui l’escola, i s’adaptaran per a cada públic i espai de la manera més oportuna.

 

Compartir: