Recuperació de cobertes vegetals al Parc Natural del Montseny

  • Informació
  • Ubicació

El Parc natural del Montseny està sent afectat per la creació de circuits artificials per a BTT, que incrementen l’erosió i la compactació del sòl, pertorbant la reproducció de la fauna. Les accions proposades s'adrecen recuperar les zones afectades restaurant els sòls i reforçant la senyalització.

Assabentats de l’existència del problema que genera el pas de motos de trial i similars, així com de les curses de descens de mountain-bike que s’hi fan en determinats corriols de muntanya, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) va plantejar a l’Oficina del Parc Natural la possibilitat d’efectuar una primera tasca de recuperació. Es va pensar en algun dels corriols que presentaven una major afluència de motoristes i ciclistes, que actuen sense respectar les prescripcions del Parc Natural del Montseny, creant un autèntic problema d’impacte sobre el mitjà edàfic i la fauna existent.

El problema de la degradació i destrucció del sòl no afecta només als corriols existents, sinó que ha implicat que s’obrissin de nous, fets expressament per a la pràctica de competicions. A la vista de l’anterior, es va proposar la realització de dos tipus de tasques.

a)-       Tasques de senyalització (mitjançant plafons informatius preparats per la DIBA), en diferents punts d’aquests corriols, per informar que quedaven tancats al pas per treballs de restauració.

b)-       Inici dels treballs de restauració en diversos trams, dels corriols artificials creats pel pas de motoristes de trials i curses de descens de BTT.

Els resultats d’una primera intervenció, van ser força positius i van generar l’expectativa de la seva continuació en el temps, de manera que es pogués seguir aportant l’aspecte pedagògic d’aquestes accions de restauració, alhora que s’introduïa l’aprenentatge d’una tècnica poc coneguda per a la restauració dels sòls. D’aquesta manera, els treballs de restauració s’han vingut efectuant des de novembre de 2021 en diferents punts dels municipis de Sant Esteve de Palautordera i de Sant Pere de Vilamajor, en base a un projecte que ha estat aprovat i supervisat per l’Oficina Tècnica del Parc Natural del Montseny.

Pel que fa a la Setmana de la Natura, la proposta de la CSM és fer dues sessions de treball, que es durien a terme els dies 29 de maig i 1 de juny a les 9:30h, respectivament, a la zona de Sant Pere de Vilamajor.

La trobada de les persones participants es faria al bar Lanau, situat a la carretera del Montseny, 430 de Sant Esteve de Palautordera (km7 de la BV-5301).

Compartir: