Gestió de camins a La Centraleta

  • Informació
  • Ubicació

Eliminem camins duplicats i limitem l'accés a zones sensibles per conservar hàbitats i espècies vulnerables.

Utilitzarem materials naturals de l’entorn per tancar l’excés de camins duplicats i accessos a zones sensibles que s’han generat en l’entorn de La Centraleta, una finca amb un elevat valor natural, cultural i paisatgístic on hi trobarem el Niu de l’Àliga del riu Glorieta, el molí de La Centraleta i un gran nombre d’hàbitats i espècies d’interès.

Observacions

Grups reduïts i majors de 12 anys.

Compartir: