Entre tots fem un Jardí de Papallones

  • Informació
  • Ubicació

La proposta del CFA Morera Pomar és crear, entre la comunitat educativa i tots els acompanyants i convidats, un Jardí de papollones amb plantes aromàtiques i plantes amb flors vistoses. Així atreurem papallones i insectes que afavoreixin la polinització. ANIMA'T!

Per tal de fer la participació extensiva al màxim d’alumnes possibles el jardí de papallones es farà en 4 dies amb un total de 4 activitats.

Coincidint amb la Setmana de la Natura, es farà  l’Activitat 4: Confeccionar un mural herbari al taulell del  passadís 

Dia: Divendres 20, matí

Grups: Anglès 2A, Català 1, Castellà 1, GES 2A

Hora:  10h30-12h

Materials: paper reciclat, plantilla herbari d’elaboració pròpia i  taulell del passadís.

Observació: els noms de les plantes i les flors han d’estar en llatí,  i en les LLENGÜES MATERNES : català, castellà i llengües  maternes dels alumnes  estrangers.

 

Activitats d’altres dies:

Activitat 1: Fer les jardineres horitzontals amb el palets

Dia: dimarts 17, tarda

Grups: noves oportunitats, GES 1B i 2B; Noves oportunitats;  Instrumental 2 i 3.

Hora: 16h30- 18h

Materials: terra, 2 o 3 palets (o alternativa), grapes i grapadora,  eines de jardí (pic i pala) i desgrapadora.

Activitat 2: Plantar les herbes aromàtiques i plantes amb flor

Dia: dimecres 18, matí

Grups: GES 1 i 2 A; Català, Castellà

Hora: 10h- 11h30

Materials: terra i plantes.

Activitat 3: Identificació de les plantes amb les etiquetes  identificadores 

Dia: Dijous 19, Matí i Tarda

Grups: Matí – Català 1, Castellà 1, GES 1 / Tarda – Anglès 1B, Anglès 2B (si poden venir, perque no és el seu  horari), Anglès 3B.

Hora: 10h- 11h//16h30-17h30

Materials: etiquetes identificatives de bambú i retolador.

 

Compartir: