Minimització de l’impacte ambiental de les marxes de muntanya

  • Informació
  • Ubicació

Donar a conèixer i difondre la nostra nova Secció d'Espais Naturals a tots els nostres socis i al públic en general.

Dimarts 6 d’octubre, a les 19h, es realitzarà una xerrada a la seu del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès dirigida als socis del club i oberta a tothom.

Per més informació i per participar a la xerrada, podeu escriure a soniamorenosuna@gmail.com

L’objectiu de la xerrada és minimitzar l’impacte ambiental de les activitats esportives que organitzi el nostre club muntanyenc (bàsicament marxes esportives “marxa infantil, marxa Verda, marxa de Cap de Rec, etc). i que aquestes es realitzin dins d’espais naturals i/o zones obertes periurbanes.

Ens basarem en les recomanacions del Manual 12. sobre Bones pràctiques d’EUROPARC i comptarem amb la participació i col·laboració d’en Carles Castells.

El Pla d’acció és realitzar un petit resum esquema per fer xerrades, cartells i tríptics que difondrem i exposarem als espais de trobades per iniciar les marxes, tals com: la marxa infantil (que actualment compta amb 2.000 participants), la marxa de Cap de Rec (aprox. 300 participants), etc.

Compartir: