Mostra fotogràfica “Parc de la Serralada de Marina”

  • Informació
  • Ubicació

Exposició fotogràfica on el tema central és el Parc de la Serralada de Marina.

El tema és el Parc de la Serralada de Marina. Una terra antiga i viva. Encerclat per grans nuclis urbans, acompleix un paper fonamental com a espai verd, educatiu i de lleure dins de l’àrea metropolitana. Malgrat aquesta pressió humana, el parc presenta una fauna i una vegetació notables i conserva un ric patrimoni històric, del qual destaquen poblats ibèrics, monestirs i masies.

Compartir: