Pol·linitzadors i restauració ecològica: més enllà de les abelles

  • Informació
  • Ubicació

Xerrada a càrrec de Toni Marí, responsable del Centre de Documentació del Parc de la Serralada Litoral "Salvador Grau i Tort".

Els diversos ecosistemes del planeta cada cop estan més degradats, la pèrdua d’espècies és constant. Els experts cada cop alerten més de la necessitat de la restauració d’aquests ecosistemes per tal de preservar la biodiversitat i assegurar la nostra supervivència. El paper de les diverses espècies de pol·linitzadors, més enllà de les tradicionals (i no per això menys importants) abelles, és fonamental en aquesta restauració.

Compartir: