Descobrint les papallones

  • Informació
  • Ubicació

Taller de sensibilització adreçat a families amb infants de 3 a 12 anys sobre les papallones, sortida a la natura i berenar per tots els assistents.

Taller per incidir en l’educació i la sensibilització ambientals, promoure el coneixement i l’estima de l’entorn natural més proper i fomentar les actituds responsables i respectuoses amb la Natura.

Compartir: