Biblioteca, porta del Parc “Restauració ecològica a la Vall de Rials”

  • Informació
  • Ubicació

Sortida matinal per a conèixer projectes de restauració ecològica del poble.

La Vall de Rials, a llevant del poble d’Alella, conserva un patrimoni natural i cultural notable. Farem una passejada de tall naturalista i cultural per descobrir-hi la seva geologia (l’ull de serp o granit, el terrer o sauló), la vegetació natural (alocars, alzinars…) i actual (vinyes, pinedes, canyers…) i la fauna més rellevant, incloent-hi els cants dels ocells més comuns i rastres de mamífers.

Els usos actuals i pretèrits i els projectes de restauració ecològica del poble acabaran d’enriquir la sortida.

A càrrec del guia de natura Pere Alzina Bilbeny.

Observacions

Punt de trobada: Biblioteca Ferrer i Guàrdia

Durada: 10 a 14h.

Inscripció prèvia a la biblioteca: b.alella.fg@diba.cat / 935 559 055

Necessitats materials: prismàtics, aigua, calçat còmode

Compartir: