APS desembocadura del Riu Foix

  • Informació
  • Ubicació

Projecte d'Aprenentatge i Servei Comunitari de la desembocadura del riu Foix amb l'alumnat de 3r d'ESO de l'Institut Cubelles.

El Consell Comarcal del Garraf impulsa dos projectes d’Aprenentatge Servei Comunitari (APS) d’àmbit ambiental del Garraf, pels instituts de la comarca, que es fonamenten en tres pilars: l’aprenentatge, la repercussió social i la repercussió ambiental i, per tant, tenen un impacte potencial sobre l’alumnat, l’entorn i la comunitat.

La comarca del Garraf està envoltada pels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix, així com de l’espai marí protegit Costes Garraf. Aquesta anella verda-blava, conjuntament amb els diferents espais protegits, com la Riera de Ribes, la desembocadura del Foix, els Colls i Miralpeix i altres espais naturals, són un refugi per a la fauna i serveixen com a punt de repòs als ocells migratoris, donant-li a aquest territori un gran valor mediambiental.

L’objectiu dels projectes és transmetre a l’alumnat aquests valors, sensibilitzant sobre la importància de les nostres accions i promoure la participació en la protecció i conservació del medi natural.

L’educació ambiental és una eina clau per a formar adults crítics i responsables vers el medi ambient, des de la infància.

El projecte APS Ecosistemes aquàtics continentals del Garraf, concretament per l’àmbit de Cubelles, a la desembocadura del riu Foix, estudia els diferents espais protegits i humits del territori com a refugi per a la fauna i com a punt de repòs als ocells migratoris. El seu equilibri és fràgil i cal protegir.

El dia 22 es realitzarà un servei comunitari en aquest espai natural protegit, XN2000.

Compartir: