Els incendis són una amenaça pels boscos mediterranis?

12/05/2023

Compartir:

La societat percep els incendis com quelcom negatiu, però el paper d’aquests és molt important en la dinàmica natural dels sistemes forestals mediterranis. Per exemple el pi blanc germina molt bé després d’un incendi, i el seu impacte també pot ser positiu per aquelles espècies que viuen en espais oberts com matollars o prats, i que actualment estan en regressió. A Catalunya, la pèrdua de fauna silvestre que depèn d’ambients oberts supera el 30% en 20 anys.

 

Cal remarcar, però, que hi ha alguns factors que estan alterant les dinàmiques naturals i que afavoreixen que els incendis puguin representar una amenaça.

Actualment, el 41,5%% de la superfície de Catalunya és arbrada, i el 64,6% és superfície forestal (que inclou boscos, matollars, herbassars i pastures), per tant, hi ha molta càrrega de combustible en forma de biomassa forestal.

L’abandonament de pastures i conreus en els darrers anys ha fet que la superfície de bosc i la quantitat de vegetació en els boscos catalans augmenti i que es perdi el típic mosaic agroforestal de conreus, espais oberts i boscos. Aquesta pèrdua del mosaic agroforestal fa que no hi hagi tanta diversitat d’espècies, i incrementa molt la continuïtat d’aquests boscos, fent que en cas d’incendi, la propagació cada cop pugui ser més ràpida i la seva extinció cada cop més complicada.

Cal afegir que la gran majoria d’aquests boscos són relativament joves, els quals tenen molta demanda energètica, i si hi ha un incendi, cremen més fàcilment.

Passem a l’acció!

Els boscos constitueixen els ecosistemes terrestres més diversos, i millorar-ne la seva biodiversitat proporciona una major resiliència ecològica davant els incendis forestals i episodis climàtics que seran freqüents en un futur.

Una de les accions que pot ajudar a millorar la biodiversitat i fer front a la pèrdua d’aquesta és la restauració ecològica. De fet, serà un aspecte clau els propers anys: durant la Conferència de la ONU sobre Biodiversitat (COP15), que va tenir lloc el passat desembre, es va establir el pacte 30×30: restaurar el 30% de la natura per l’any 2030. A més, aquest any s’està treballant en la primera llei europea de restauració de la natura, amb l’objectiu de revertir la degradació ambiental. Segons la ONU, aturant i revertint la degradació de la superfície terrestre i oceànica, podem prevenir la pèrdua d’un milió d’espècies amenaçades.

Per aquest motiu, enguany la Setmana de la Natura gira entorn la restauració de la natura.

A continuació trobaràs algunes activitats relacionades amb la conservació i restauració dels boscos catalans:

Restauració de l’hàbitat de roureda litoral,  amb l’associació ARBA Litoral

Sortida guiada “La natura es recupera: els límits del bosc”, organitada per l’Ajuntament de Mataró.

Itinerari forestal terapèutic al bosc madur del Glascar,  organitzat per l’Agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa.

Xerrada: La gestió del Parc Natural del Montseny, a càrrec de Xavier Navalón, director del parc.

Sortida guiada: Paisatge fet al foc, brolles de Teià, organitzada per la Biblioteca de Can Llaurador de Teià.

Xerrada: Incendis forestals i el bosc mediterrani , amb el Cos d’Agents Rurals.

 

Amb tu, #RestauremLaNatura!

 

Referències bibliogràfiques:

Informe de l’Estat de la Natura a Catalunya (2020)

Sostenible.cat

Observatori Forestal Català