Com afecta la sequera als boscos catalans?

27/04/2023

Compartir:

La vegetació mediterrània que tenim a Catalunya està molt preparada per a la manca d’aigua. Tot i així, els experts adverteixen que la situació de sequera persistent que estem vivint actualment ens pot portar a un escenari desconegut.

Durant els mesos de més precipitacions com són la tardor i la primavera, el sòl mediterrani funciona com una gran esponja que acumula aigua de pluja als seus porus. D’aquesta manera, la vegetació la pot fer servir durant els mesos més secs quan no plou.

La manca de precipitacions que vivim actualment fa que el sòl estigui molt buit d’aigua, i la poca que cau és absorbida ràpidament per ell.

Si ens fixem en les dades publicades pel CREAF, només el 20% de la pluja aproximadament s’escola i arriba als rius i aqüífers (és la que anomenem aigua blava), mentre que el 80% és evapo-transpirada (és a dir, retornada a l’atmosfera) pel bosc (l’anomenem aigua verda).

Ens trobem a una estació de l’any en què les plantes comencen a treure noves fulles. Aquest nou creixement de fulles requereix grans quantitats d’aigua i els nutrients que aquesta transporta des de les arrels, i per tant, l’evapo-transpiració s’incrementa.

Si no hi ha prou aigua disponible al sòl, les plantes no poden realitzar bé aquest procés, i a la llarga, això pot provocar que aquestes s’assequin i morin.

Per tant, la manca d’aigua podria donar lloc a mortalitat i decaïment en les zones forestals més vulnerables, i en conseqüència, els boscos més debilitats estarien exposats a altres amenaces com ara:

  • Plagues: partim de l’experiència de la sequera del 2016-2017, després de la qual els pins del Maresme van ser atacats per escarabats escolítids.
  • Incendis forestals: la vegetació és més seca i més inflamable.

Passem a l’acció!

És a les nostres mans conservar i restaurar aquests hàbitats. Els boscos són reservoris de biodiversitat, regulen el clima i el cicle de l’aigua, conserven el sòl i controlen l’erosió, produeixen fusta i aliments, i aporten molts altres serveis ecosistèmics de gran importància.

A continuació trobaràs algunes de les activitats de la Setmana de la Natura que giren entorn la conservació dels boscos mediterranis. T’animem a fer-hi un cop d’ull i participar!

Amb tu, #RestauremLaNatura!

 

Referències bibliogràfiques:

CREAF

Informe de l’Estat de la Natura a Catalunya (2020)

Revista Sostenible