Quin és el valor dels paisatges?

05/04/2022

Compartir:

Entenem un paisatge com a l’entorn que ens envolta a les persones, segons el conveni europeu del paisatge, és una àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la qual és resultat de la interacció de factors naturals i/o humans.

Els valors que determinen la qualitat d’un paisatge són diversos: naturals i ecològics, estètics, històrics, d’ús social, productius, simbòlics i espirituals. La societat atribueix valors concrets als seus paisatges, però no tots els paisatges tenen el mateix valor per a tothom. A cada paisatge se li poden assignar diversos valors i en graus diferents, segons l’agent o individu que el percep.

Per calcular beneficis que una població extreu d’un paisatge podem utilitzar l’estudi dels serveis ecosistèmics, els quals són el motor del medi ambient. Fan possible la vida humana, com per exemple, proporcionant aliments nutritius i aigua potable; regulant les malalties i el clima; pol·linitzant els cultius, formant el sòl i oferint beneficis recreatius, culturals i espirituals.

Tot i que s’ha fet una estimació econòmica d’aquests béns i serveis en aproximadament 111 bilions d’euros, encara no reben l’atenció necessària en les polítiques i normatives econòmiques, el que significa que no s’inverteix suficient en la seva protecció i ordenació.

Amb els anys, podem observar com el paisatge ha anat canviant tant per processos naturals com per acció humana. La transformació del paisatge és inevitable, però la pressió humana, la urbanització i canvis d’usos dels sòls, ha provocat una degradació del paisatge on qui surt perdent directament és la natura, biodiversitat que el forma i en conseqüència les funcions i processos associats a aquest. A llarg termini, si la natura pateix aquests canvis, nosaltres també en sortim perjudicats. Un dels grans valors que es posen en risc són els serveis ecosistèmics, la multitud de beneficis que la natura aporta a la societat.

El concepte de serveis ecosistèmics vol ser una eina per incrementar la sensibilització i el suport de les persones cap a les accions de conservació a la natura. Pren com a principi el fet que si una societat està informada dels serveis que ofereixen els ecosistemes estarà més disposada a promoure’n la seva conservació.

L’entitat

La Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN) és una associació ecologista principalment conservacionista que lluits per la defensa i protecció del paisatge, entre altres accions.

En el capítol «Quin és el valor dels paisatges» del podcast «Escoltem la Natura» parlem amb Marta Vallucera de IAEDEN sobre el valor del paisatge i com gràcies a la mobilització social s’ha aconseguit preservar espais de Catalunya. Explica que la protecció del paisatge té una doble vessant, la social amb la que es pretén difondre i explicar la importància del paratge, i la jurídica amb la qual trobar escletxes que permeten defensar el territori. Escolta el capítol a SpotifyiVoox i Anchor!

A dia d’avui, l’entitat treballa per aconseguir una planificació en la instal·lació de parcs eòlics i fotovoltàics, i lluitem per un model descentralitzat defugint de grans centrals de renovables que malmetin el medi ambient i el paisatge icònic de l’Empordà.

 

Referències bibliogràfiques d’interès