Neteja de la llera del riu Tordera a Sant Esteve de Palautordera

  • Informació
  • Ubicació

Neteja de la llera del riu Tordera a Sant Esteve de Palautordera

L’activitat consistirà en la recollida de deixalles de la llera de la Tordera, i el transport posterior de les deixalles a un abocador autoritzat, acordat prèviament amb l’Ajuntament, a més de la localització geogràfica dels llocs més conflictius per establir un mapa de punts de control.

El punt de concentració inicial serà a la plaça de la vila de Sant Esteve de Palautordera, lloc on es conformaran els diferents grups que, posteriorment es distribuiran en diversos trams del riu. Un cop acabada l’activitat, els grups (o els seus responsables) es tornaran a reunir en el mateix punt, per tal de fer una avaluació dels materials recollits i els pesos de cada fracció, abans de lliurar-los a contenidors i/o deixalleria, en funció de cada cas.

Per més informació escriure a carlesl@salvaguardamontseny.cat

Observacions

S'utilitzaran de forma estricta els mitjans de protecció anti-Covid19, a més d'aquells altres que requereix l'activitat.

Compartir: