Fot-li canya a la canya!

  • Informació
  • Ubicació

Sortida a la llera del riu Llobregat a Olesa de Montserrat per dur a terme una trepitjada de brots de l'espècie invasora de la canya americana (Arundo donax).

El principi d’acció del projecte és afavorir l’establiment de vegetació de ribera autòctona per acabar recuperant aquelles zones més degradades per la colonització de la canya americana (Arundo donax), d’ara endavant, “canya”. La canya és una espècie invasora molt competitiva i fortament adaptada a les pertorbacions, entre altres coses per les arrels de tipus rizoma que té. Per tant, intentar acabar amb ella requereix intervencions molt intenses i inversions econòmiques importants.

Es parteix del principi que en presència d’individus arboris adults, degut a l’ombra i la vigorisitat, la canya no es desenvolupa. Per tant, no volem acabar amb la canya sinó afavorir les espècies autòctones perquè siguin aquestes les que s’hi puguin imposar. Per fer-ho, la intenció és trepitjar la canya i extreure rizomes del voltant dels nous brots d’arbres autòctons, facilitant així el seu desenvolupament.

Observacions

Per participar, escriure a grupcapreolus@gmail.com

Es faran grups reduïts d'acord amb les mesures sanitàries establertes al moment de l'activitat.

Cal portar mascareta i és recomanable portar pantaló llarg, i calçat adequat.

Compartir: