Activitat guiada en bicicleta elèctrica a l’entorn de Vilanova de Sau. Dia europeu dels parcs

  • Informació
  • Ubicació

Recorregut guiat amb bicicleta elèctrica en grups de 8 persones per l'entorn del poble de Vilanova de Sau.

Recorregut guiat amb bicicleta elèctrica per l’entorn del poble de Vilanova de Sau.

En total es faran 3 sortides en grups de 8 persones de 45 minuts cada sortida (a les 9:30, les 10:30 i les 11:30).

Cal inscripció prèvia per telèfon o correu electrònic: 938 847 888 / en.guilleries@diba.cat

Observacions

- Requisit d'alçada de 1,35 m.
- Inscripció prèvia per telèfon o correu electrònic.
- No participar en l'activitat en cas de simptomatologia compatible amb la COVID-19.
- Reconèixer l’autoritat del guia de l’activitat amb relació al compliment de les mesures de seguretat establertes. En cas que a l'inici de l’activitat es detecti alguna persona amb símptomes, aquesta no hi podrà participar.
- Procurar mantenir una distància mínima interpersonal de seguretat de 2 m així com evitar qualsevol contacte físic amb el guia i amb la resta d’usuaris que no siguin del mateix grup familiar.
- Portar mascareta durant el desenvolupament de l'activitat.
- Rentar-se les mans amb hidrogel desinfectant abans d’iniciar l’activitat i en finalitzar-la.
- Recollir i endur-se, cada usuari, els residus que hagi pogut generar durant el desenvolupament de l’activitat.
- No compartir cap tipus de material si no ha estat degudament desinfectat entre ús i ús (roba, bastons, guies de camp, lupes, prismàtics, pots, etc.).
- En cas que es comparteixin vehicles privats per als desplaçaments, cal respectar les mesures de seguretat que l’autoritat competent estableixi en cada moment.
- Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca durant tot el recorregut.
- Els usuaris podran fer l‘avaluació posterior de l’activitat mitjançant un correu electrònic adreçat al gestor de l’activitat.

Material (a portar pels usuaris):
- Bossa exclusiva per a residus (si escau).
- Hidrogel (recomanable).
- Mascareta (obligatòria).
- Material de senderisme (a criteri de l’usuari).

Compartir: