NatViu: agrupant la biodiversitat

  • Informació
  • Ubicació

El NatViu és un cicle d’activitats per a infants de 7 a 10 anys que es realitzaran un cop al trimestre, a partir de l’activitat prevista al NiuViu.

Podríem classificar els elements de la natura?

Amb què ens fixaríem per poder-ho fer? Observarem, descriurem i classificarem els elements naturals segons diferents criteris de classificació.

Més informació: https://museuciencies.cat/activitats/natviu_agrupant_biodiversitat/

Compartir: