Animals de la natura

  • Informació
  • Ubicació

Realitzarem la informació sobre les espècies de fauna a la natura i elaborarem els animals amb fang.

Per tal de donar la informació als infants sobre les espècies de fauna a la natura, crearem amb fang la forma dels animals així com altres elements naturals. D’aquesta manera els nens i nenes obtindran la informació sobre les espècies, gaudint de l’artesania i tenint constància de que les joguines es poden realitzar de manera natural sense malmetre la natura.

Compartir: