Bioblitz Platja Llarga de Salou

  • Informació
  • Ubicació

Es tracta de realitzar un cens de biodiversitat a l'entorn de la platja Llarga de Salou, durant el dia 8 de juny, des de primera hora del matí a primera hora de la nit, on diversos especialistes podran ser acompanyats de les persones que així ho desitgin.

Un BioBlitz, també escrit sense majúscules com bioblitz, és un període curt i intens de monitoratge biològic amb la intenció d’identificar totes les espècies vives en un espai delimitat o protegit. Grups de científics, naturalistes i voluntaris realitzen un estudi de camp intensiu en un temps determinat (normalment 24 hores).

En molts casos, els BioBlitz tenen un component de participació pública, amb la voluntat d’incrementar l’interès de la gent sobre la biodiversitat. Per animar a una major participació pública, els Bioblitz sovint s’han realitzat en parcs urbans o reserves naturals properes a les ciutats. Es tracta, doncs, d’una de les mostres més genuïnes del que actualment es coneix com a Ciència Ciutadana (activitats científiques coparticipades entre especialistes i ciutadans/es)

El primer BioBlitz va ser realitzat als Kenilworth Aquatic Gardens, Washington D.C. el 1996. Aproximadament 1000 espècies van ser identificades en aquest primer esdeveniment.

Per què el cap de Salou? Perquè es tracta d’un espai que reuneix moltes de les característiques adequades per organitzar un BioBlitz:

·         Es tracta d’un espai periurbà litoral amb caràcter de parc, i una dimensió relativament reduïda entre les vies de comunicació i el mar

·         Es fàcilment accessible

·         Te un atractiu intrínsec molt gran

·         Té espais adequats per acollir instal·lacions, carpes i infraestructures pròpies d’un festival

·         Té una interessant biodiversitat pròpia de les costes mediterrànies, que augmenta notablement si s’inclou la part submergida.

·         L’Ajuntament de Salou està fermament convençut de posar en valor la biodiversitat d’aquest espai, per la qual cosa en primer lloc cal realitzat un inventari extens.

Ja serà el tercer any consecutiu en el qual es realitza un BiobBlitz al cap de Salou

Més info i inscripcions aquí. 

Observacions

Cal inscriure's prèviament mitjançant la web.

Compartir: