Fent camí a Adarró

  • Informació
  • Ubicació

Caminada interpretativa i Geolocalització. Acondicionament, coneixement i restauració dels antics camins ramaders de Vilanova i la Geltrú. Adarró, el Turó del Sèu, Ortoll i el circuit d’Adarró desenvolupant tasques de recollida de brossa i d’afavoriment de la biodiversitat de l’ecosistema.

L’acció de voluntariat proposada forma part del projecte de “Recuperació i cura de l’entorn natural de l’Ortoll, Turó del Sèu i del Camí Ral d’Adarró a Cubelles” . El projecte té el propòsit de restaurar aquest espai natural recuperant la seva flora, fauna i patrimoni natural i històric, conservant-lo com a pulmó verd de la ciutat, a més d’un espai d’oci i de sostenibilitat mediambiental i socio-ambiental.

En el transcurs dels darrers set anys i gràcies a l’esforç del voluntariat de la plataforma i l’ONG Garraf Coopera i amb participació i col·laboració de diferents ens i institucions locals com ara: Cinc Centres d’ Educació Secundària de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes *(400 estudiants de secundària han participat fent APS, Aprenentatge i Servei ), visites de 2 col·legis, universitats (Geologia UB, programes UPC), empreses (Tegar), entitats esportives (Rideers.com, X-Terra) i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha estat possible:

Recuperar part de l’antic Camí d’Adarró a Cubelles (que enllaça amb altres camins com el dels Molins fins a la Talaia, i des d’aquest punt enllaça amb la Carrerada de la Cerdanya). Aquests camins rals i ramaders formen part de l’inventari de la xarxa de camins de Vilanova i la Geltrú.

Sensibilitzar a la ciutadana envers l’espai natural (amb activitats periòdiques com per ex.: cada tercer diumenge de mes i dilluns al matí es convida a la ciutadania a col·laborar i donar suport; campanyes de neteja <Clean-up day>, passejades informatives, etc)

Restaurar, re-naturalitzar i custodiar l’espai conegut com a Turó del Sèu (parcel·la cedida en ús i custòdia mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Vilanova, amb una superfície de gairebé una hectàrea, i que és el pas natural del camí d’Adarró.)

En resum, uns 500 metres lineals de marges delimitant els camins i uns 600 m2 de camins desbrossats, netejats i habilitats, ha estat la tasca aconseguida per la plataforma i les entitats que en formen part o col·laboren fins a dia d’ avui i gràcies a l’acció creixent i continuada de voluntariat ciutadà.

Atenent a la importància que tenen els camins ramaders per a la recuperació i valorització de l’entorn natural de la ciutat com un espai de qualitat de vida i de desenvolupament sostenible, proposem com acció de voluntariat l’acondicionament dels camins ramaders d’Adarró i de l’Ortoll, el Turó del Sèu i el circuit d’Adarró, amb una previsió de continuïtat mínima de 50 anys i vinculades a d’altres accions mediambientals paral·leles de caire cultural-educatiu-formatiu, la promoció del camí Camí Cerdanya-Marina i prevista per al mes de juny dins del marc de la pròpia setmana de la Natura; el Campus Internacional de Treball que es desenvoluparà aquest estiu; la continuïtat dels APS tot l’any, entre altres accions. Aquestes activitats comptem amb suport d’altres associacions i de l’Ajuntament de Vilanova.

 

DESCRIPCIÓ DE L’ ACTIVITAT

Passejada interpretativa, treball i Geocatxing. Acondicionament, coneixement i restauració dels antics camins ramaders d’Adarró i de l’Ortoll, el Turó del Sèu i el circuit d’Adarró desenvolupant tasques de recollida de brossa i d’afavoriment de la biodiversitat de l’ecosistema.

L’acció de voluntariat es durà a terme el diumenge 20 de maig de 9:00h a 13:00h. Es proposarà un pícnic als participants que així ho desitgin i portin el seu propi menjar. Totes les accions encaminades a promoure els valors d’apreciació, respecte i conservació del medi natural:

Es realitzarà Geocatching pel territori i treballs al territori en diferents grups (pedra seca, jardineria, reforestació, etc.).  Identificació de plantes i espècies arbustives i arbòries autòctones prèviament existents i aquelles que s’han anat replantant en les diferents campanyes de plantació dutes a terme
Passejada per tots els trams de camí restaurats gràcies a les accions de voluntariat dels darrers anys.
Eliminació d’espècies al·lòctones (exòtiques…) i manteniment i cura d’espècies autòctones.

 

PROGRAMA:

9:15h-10:00h_ Presentació-xerrada* de l’acció de voluntariat :

Presentació i introducció en el context a les persones voluntàries reflexionant sobre la importància i necessitat de millorar la qualitat de vida dels espais periurbans naturalitzats per a la sostenibilitat del medi ambient i el benestar ciutadà.

10:00h-12:30h_Passejada amb reconeixement, identificació de les plantes i elements patrimonials del nostre ecosistema:

Passejada per l’espai natural cedit en custòdia, coneixent i distingint les espècies autòctones prèviament existents i les espècies invasores que han anat sobrevivint .

Passejada de reconeixement i recuperació del camí ramader recuperat, activitat de geocatxing pels principals punts d’interès.

12:30h-13:00h_Tornada a l’Àgora amb pic-nic de tancament de l’activitat

Posada en comú, reflexió individual i col·lectiva de l’experiència amb valoració de l’impacte produït en el terreny i del propi sentiment d’implicació i compromís en la millora de l’entorn natural.

 

 

Observacions

Cal portar crema solar, calçat adequat, una mica de menjar, ganes de caminar,.

Compartir: