La importancia del Banc de Llavors per protegir la biodiversitat

  • Informació
  • Ubicació

Conservació del Patrimoni, Seed Banks (Bancs de llavors) Vine a conèixer el Projecte de Conservació del Patrimoni Seed Banks (Bancs de llavors) per entendre la importància del Patrimoni Natural i la implicació del món científic en la conservació mitjançant una “Arca de Noè” per guardar copies genètiques de les espècies i repoblar àrees que poden ser amenaçades en el futur o present.

Compartir: