Acció Moixina

  • Informació
  • Ubicació

AtencióAquesta activitat no està oberta al públic

Activitat participativa de millora i coneixement del medi natural i social als Paratges de la Moixina (Olot) per als memebres dels comitès ambientals del Programa Escoels Verdes del seminari d'equips de centres de la comarca de la Garrtoxa.

Els recs que recondueixen l’aigua de les diverses fonts dels paratges de la Moixina constitueixen un dels hàbitats de més interès del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Es tracta d’ambients aquàtics d’aigües ràpides i fredes, molt rars a la Garrotxa i a Catalunya i on viuen alguns organismes (plantes i animals) amenaçats i alguns d’ells protegits.

Per altra banda, el reducte de roureda humida de roure pènol existent en aquests paratge, fa encara més especial l’indret. A la plana d’Olot, la situació és encara més extrema. S’escau que la cubeta olotina, bé que molt humida, ofereix molts indrets amb sòl poc favorables a l’agricultura, a causa de les colades volcàniques. La roureda de roure pènol, justament, deuria ocupar aquestes zones de millor sòl, de manera que ha sofert un procés secular de rompuda i transformació agrícola. Els escassos testimonis que ens n’han perdurat haurien d’ésser objecte de tracte proteccionista especial.

Proposem dues accions d’Aprenentatge-servei:

A)    Xerrada informativa sobre els valors de la Moixina que es durà a terme a les diferents escoles verdes de la comarca.

B)     Arrencar plantes de créixens dels recs i dipositar-los al marge per assecar-los i, posteriorment, retirar-los a la planta de compostatge.

 

Aquestes accions ens permetran anar recuperant aquest entorn natural i descobrir-ne la seva singularitat.

Observacions

Destinat als comitès ambientals del Programam Escoles Verdes de la comarca de la Garrotxa.

Compartir: