Som a temps de conservar la biodiversitat a Catalunya?

Les polítiques sobre conservació de la natura són les principals referents que han de guiar la planificació i gestió dels espais naturals protegits, però funcionen aquestes normatives? Calen polítiques més decidides a favor de la biodiversitat? Som a temps de conservar-la? En parlem amb en Josep Germain, de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), una entitat amb cent vint anys de trajectòria que promou l’estudi i conservació dels diferents components del medi natural alhora que difonen coneixements entre ciutadans i institucions.