Que les espècies fora de lloc no et deixin fora de joc

Una de les línies de treball de l’Associació de Defensa de Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) és el control d’espècies invasores: fan seguiment de poblacions de cranc de riu invasor, peixos invasors, visó americà i plantes invasores. Gestionen el Centre Camadoca, una masia on hi ha un centre de conservació, on duen a terme cria en captivitat, estudien les espècies i fan projectes d’educació ambiental. En aquest capítol, Núria Valls ens explica com treballen per conservar les espècies autòctones i els seus hàbitats, i què fan per prevenir i controlar les poblacions d’espècies invasores.