Connectivitat territorial i biodiversitat

La connectivitat ecològica consisteix a donar continuïtat física a dos espais naturals, especialment si són protegits i disposen de gran biodiversitat biològica. Particularment, les carreteres suposen una amenaça per la biodiversitat, riquesa dels hàbitats i per la capacitat de dispersió de les espècies.

Quina és la situació a Catalunya?

Quins exemples tenim de connectors ecològics?

En parlem amb en Joan Carles Sallas, president de l’ADENC (Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura).