Projecte Rius

  • Informació
  • Ubicació

Inspecció d'un tram del riu Anoia amb el Projecte Rius

Es tracta d’una inspecció d’un tram del riu Anoia on es fomenta l’apropament de les persones al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, la biodiversitat, els valors ecològics i socioculturals, així com identificar els problemes que els afecten.

Compartir: