Les papallones del Parc del Turonet. Bioblitz metropolità.

  • Informació
  • Ubicació

Activitat de testing per a observar i identificar les papallones més comuns al parc en aquesta època de l'any.

L’activitat consisteix en un testing de biodiversitat animal, en la que de manera participativa, s’elaborarà un inventari de les papallones que es troben al parc del Turonet de Cerdanyola. Acompanyats per un expert naturalista, s’observaran i identificaran les papallones (i d’altra fauna) tant del jardí de les papallones del parc del Turonet, com de la resta del parc.

Aquestes dades seran recollides i validades pel tècnic naturalista i posteriorment s’inclouran dins dels aplicatius de ciència ciutadana de l’ICO. Els resultats es podran visualitzar al visor de fauna de l’AMB:

https://www.visorfauna.amb.cat/ viewer/amb

Compartir: