La pesca elèctrica com a mètode de control de les poblacions de peixos exòtics

  • Informació
  • Ubicació

S’explicarà a peu de riu les parts que conformen un aparell de pesca elèctrica, les nocions bàsiques del seu funcionament i les possibilitats que ofereix com a mètode de control de les poblacions de peixos exòtics. Per acabar, es realitzarà una demostració pràctica per a tots els assistents

La pesca elèctrica pot resultar un mètode molt efectiu de control de les poblacions de peixos exòtics, si es compleixen unes determinades circumstàncies. S’explicarà les diferents parts que conformen un aparell de pesca elèctrica i les nocions bàsiques del seu funcionament. Es podran veure tres tipus d’aparells diferents: un aparell estàtic, i dos de motxilla, dels quals un funciona amb gasolina i l’altre mitjançant una bateria elèctrica. També es presentarà la resta de material associat a una pesca elèctrica (botes, guants, ictiòmetre, bàscula, vivers, etc.).

Es detallaran les principals circumstàncies que fan que sigui un mètode més o menys efectiu de captura dels peixos, els aspectes bàsics de seguretat, i finalment es realitzarà una demostració pràctica per tal de veure en directe com funciona.

S’identificaran les espècies que es pesquin i s’aprofitarà per comentar els aspectes bàsics de la seva biologia i la seva problemàtica en el cas de les espècies exòtiques invasores.

Observacions

Per inscripcions enviar correu electrònic a carolina.ramos@gencat.cat

Compartir: