ITINERARI-TALLER: Les espècies exòtiques invasores a l’Olla del Rei

  • Informació
  • Ubicació

Itinerari per l’espai, taller de paranys, captura i identificació d’espècies invasores i autòctones a l'estany de l'Olla del Rei.

La introducció d’espècies exòtiques invasores (EEI) al medi natural és una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat a Catalunya.

Visita comentada a l’espai de l’Olla del Rei en el qual es s’abordaran els seus valors naturals i les problemàtiques relacionades amb les EEI. També es durà a terme un protocol de retirada d’EEI amb paranys o altres dispositius, i la identificació d’espècies invasores i autòctones. El taller en detall inclou:

Introducció a l’espai de Olla del Rei i els seus valors naturals, al projecte, la problemàtica de les EEI, la prevenció de la seva introducció i expansió al nostre territori i la metodologia i activitats que es faran.
Taller de fabricació de paranys adaptats a les EEI a eradicar (principalment crancs i tortugues) utilitzant elements reciclats, i col·locació en els llocs adients.
Recollida de paranys col·locats prèviament i retirada de les EEI segons normativa.
Taller d’identificació d’espècies aquàtiques, tan autòctones com al·lòctones, i explicació del funcionament, elements i funcions dels ecosistemes aquàtics.

Compartir: