Jornada Fauna auxiliar i marges funcionals

  • Informació
  • Ubicació

Jornada sobre fauna auxiliar i marges funcionals a Can Moragues, amb la Fundació Emys.

Objectius de la jornada

– Donar a conèixer els avantatges de la utilització de marges funcionals i les seves multifuncions (allotjament de fauna auxiliar; per repel·lir; insectes nocius; secrecions beneficioses pel sòl; etc.).
– Exposar els beneficis de la presència de fauna auxiliar en una explotació hortícola ecològica, a nivell del control de plagues i les malalties que se’n poden derivar, pol·linització, augment de la biodiversitat i equilibri de l’ecosistema, entre d’altres.
– Explicar experiències de marges i fauna auxiliar en horta professional.
– Posar en pràctica in situ d’un marge funcional i alliberament de fauna auxiliar en l’hort ecològic de la finca.

Programa

9.05 h Presentació de la Jornada
9.10 h Canvi climàtic i de per què necessitem aquesta instal·lació de marges reservori per augmentar la biodiversitat  quant a finca.
10.30 h Pausa breu
10.40 h Plantes funcionals, experiències de marges en horta professional i insectes als que es vol atreure.
12.10 h Pausa breu
12.20 h Primera pràctica: trasplantament del marge.
13.00 h Experiències professionals amb fauna auxiliar, observació in situ d’insectes beneficiosos i introducció a camp dels mateixos
14.00 h Cloenda de la Jornada

Materials
La Fundació Emys proporciona el material necessari per a la part pràctica.

Observacions

Inscripcions a la jornada al següent enllaç:
https://www.fundacioemys.org/experiencies/jornada-fauna-auxiliar-i-marges-funcionals/

Compartir: