Jornada informativa sobre l’ús de drones al Delta i els Ports

  • Informació
  • Ubicació

Aquesta jornada vol aportar informació actualitzada sobre la normativa d'ús de drones, ja sigui de caràcter lúdic o professional, en el marc dels Parcs Naturals del Delta i dels Ports.

El delta de l’Ebre és una zona d’exclusió aèria segons la “Orden de 18 de enero de 1993 sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo”. Per tant, l’ús de drones requereix l’autorització de l’òrgan gestor del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Aquesta jornada vol aportar informació actualitzada sobre la normativa d’ús de drones, ja sigui de caràcter lúdic o professional, en el marc dels Parcs Naturals del Delta i dels Ports.

Jornada tècnica i formativa

9.30h. Recepció i repartiment de documentació

9.45h. Benvinguda i introducció a la jornada. Francesc Vidal, director del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

10h. Valors naturals del delta de l’Ebre. Normativa d’ús de drones en aquest espai. Toni Curcó, tècnic del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

10.30h. Valors naturals dels Ports. Normativa d’ús de drones en aquest espai. Josep Sabaté, tècnic del Parc Natural dels Ports.

11h. Pausa café

11.30h. Normativa general. Usos professional i hobby. Bones praxi. Cos Mossos d’Esquadra.

12h. Pilots i operadores. Usos i aplicacions dels drones. Jordi Accensi. Montsiadron.

12.30h. Exhibició de vol en drone. Jordi Accensi. Montsiadron

13h. Fi de la Jornada

Divendres 1 de juny. Casa de Fusta. De 9.45h. a 13h.
Jornada gratuïta.
Inscripcions: Tel. 977482181 (Places limitades).

Compartir: