Curset: Com fer un quadern de camp

  • Informació
  • Ubicació

El quadern de camp és una eina imprescindible per documentar les nostres observacions i a més té un alt valor científic. Aprendrem a fer esbossos i notes de camp, observar la natura, interpretar el paisatge i l'ecosistema, etc. No calen coneixements de dibuix.

L’activitat consta d’una part teòrica en què s’explicarà com elaborar el quadern de camp i que es realitzarà a la seu de DEPANA el 24 de maig a la tarda; i, d’una part pràctica, que consistirà en una sortida a la natura per portar a terme el que hem après durant el taller. Aquesta sortida es realitzarà el dia 26 de maig al Delta de Llobregat.

Observacions

L'activitat es realitzarà en dos dies: un per la part teòrica i un altre per la part pràctica. Caldrà inscripció prèvia a les dues activitats enviant un correu a info@depana.org.

Compartir: